Összefoglaló: Gyermekvédelmi kedvezmény 3.

Első rész: Gyermekvédelmi kedvezmény 1. | Második rész: Gyermekvédelmi kedvezmény 2.
Harmadik rész: A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódóan: a vagyon fogalma, mi minősül és mi nem minősül vagyonnak?

Gyermekvédelmi kedvezmény szabályai a Csibészke magazinbanAmikor az előző részben a gyermekvédelmi kedvezmény kapcsán azt vizsgáltuk, hogy kinek állapítható meg a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága, akkor feltételként került megállapításra a vagyoni helyzet. Mindenki tudja nagyjából, hogy mit jelent a vagyon fogalma, ám nem biztos, hogy az egyezik a jogszabályban meghatározottal:

A gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság vizsgálatakor vagyon alatt azt a hasznosítható ingatlant, járművet, továbbá vagyoni értékű jogot kell érteni, amelynek egy főre jutó értéke a gyermeket gondozó családban
– külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének húszszorosát, vagy
– együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét meghaladja.

A vagyoni helyzet vizsgálata az eljárás során  kiterjed a közös háztartásban élő közeli hozzátartozók vagyonára.

Mi a helyzet, ha valakinek a birtokában valamilyen lízingelt dolog van? Vajon az ebben az esetben vagyoni értékű jognak minősül?

A vagyoni helyzet vizsgálata során a lízingelt dolgon fennálló használati jogot meghatározott időre szóló vagyoni értékű jogként kell figyelembe venni, melynek értékét az illetékekről szóló törvény szerint fogják meghatározni.

A vagyon részét képező hasznosítható ingatlannak egyszerűen fogalmazva az minősül, ami korlátok nélkül értékesíthető. Nem hasznosítható ingatlan a forgalomképtelen, az elidegenítési tilalom alatt álló és – kivéve, ha a haszonélvezeti jog jogosultja a gyermek vagy a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó – a haszonélvezeti joggal terhelt ingatlan.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény nyújtása keretében végzett vagyonvizsgálat során nem tekinthető vagyonnak az az ingatlan, amelyben a szülő vagy a tartásra köteles más törvényes képviselő életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általuk lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra vagy tartós betegségre tekintettel fenntartott gépjármű.

Kapcsolódó jogszabályok:

  • 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról.
  • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről.
  • A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Kormány rendelet.

Felhívjuk figyelmét, hogy cikkünkben hivatkozott jogszabály hatályos állapotát megtalálja a Nemzeti Jogszabálytárban, melynek használata ingyenes! Amennyiben valamelyik témánk felkeltette az érdeklődését, mindig a hatályban lévő rendelkezéseket olvassa hozzá!

(Folytatjuk)

Ha tetszik, jelezd nekünk:

Scroll to top