Földhasználat bejelentésének határideje: 2013. szeptember 30.

A Vidékfejlesztési Minisztérium a termőföldről szóló törvény június 30-tól hatályos rendelkezéseire figyelmeztet, közeleg a földhasználat bejelentésének végső határideje.

A földhasználat bejelentése sokáig már nem halogatható

Kinek kell bejelentenie?

Földhasználati bejelentést kell tenniük szeptember 30-ig azoknak a földhasználóknak, akik 2012. december 31-ig a földrészletek számától függetlenül egy hektár vagy annál kisebb nagyságú termőföld használatát már megkezdték – közölte a Vidékfejlesztési Minisztérium az MTI-vel a termőföldről szóló törvény június 30-tól hatályos rendelkezéseire utalva.

A minisztérium felhívja a figyelmet, hogy a jelzett határidőig tehetnek eleget azonosító adatközlési kötelezettségüknek azok a földhasználati nyilvántartásba már bejegyzett földhasználók is, akik eddig nem közölték személyi azonosítójukat és állampolgárságukat, illetve gazdálkodó szervezetként a statisztikai azonosítójukat, és szeptember 30-ig földhasználati bejelentést sem tesznek.

Földhasználat bejelentésének határideje 2013. szeptember 30., figyelmeztet a Vidékfejlesztési Minisztérium.
Földhasználat bejelentésének határideje 2013. szeptember 30., figyelmeztet a Vidékfejlesztési Minisztérium.

A tulajdoni lap adatai az irányadók

A földhasználatra vonatkozó bejelentési kötelezettség megállapításához az ingatlan tulajdoni lapjának adatait kell figyelembe venni. Ha a tulajdoni lap adatai szerint az ingatlan szántó, rét, legelő, szőlő, gyümölcsös, kert, nádas, fásított terület művelési ágban van nyilvántartva, illetve a művelési ághoz aranykorona érték – azaz kataszteri tiszta jövedelem – is tartozik, a bejelentési kötelezettség fennáll.

Abban az esetben, ha a belterületi ingatlannak is van az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett művelési ága és aranykorona értéke, akkor ennek az ingatlannak a használatát is be kell jelenteni. Fennáll a bejelentési kötelezettség halastó művelési ágú területre, valamint a zártkerti ingatlanok használatára is, ha a zártkerti ingatlant a haszonélvező vagy – a tulajdonossal, illetve haszonélvezővel kötött – megállapodás (szerződés) alapján más személy használja.

Mi az amit nem kell bejelenteni?

Nem kell bejelenteni az ingatlan-nyilvántartásban az erdő művelési ágban nyilvántartott terület használatát, az ingatlan-nyilvántartás szerint a művelés alól kivett területek használatát, továbbá a zártkert használatát, amennyiben a tulajdonos használja.

A bejelentéshez és az azonosító adatközléshez szükséges formanyomtatványok (földhasználati bejelentési adatlap, azonosító adatközlési adatlap) a járási hivatalok földhivatalainak ügyfélszolgálatán megtalálhatók, valamint a Vidékfejlesztési Minisztérium honlapjáról, illetve a Földhivatal onlineról tölthetők le.

Kit terhel a bejelentési kötelezettség?

A bejelentési kötelezettség a termőföld használóját terheli. A földhasználat bejelentése és az azonosító adatközlés díj- és illetékmentes, továbbá a személyazonosító okmányok másolatát nem kell csatolni. A földhasználati bejelentési kötelezettség általános határideje továbbra is a korábban meghatározott, azaz a használat megkezdését követő harminc nap – ismerteti a részleteket a Vidékfejlesztési Minisztérium.

(Forrás: MTI)

Ha tetszik, jelezd nekünk:
Scroll to top